จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา2556

จังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ภายใต้ชื่องาน 112 ปี สืบฮีตวิถีชาวอุบล ฯยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี
ภาพจาก Jukree Boonprasit/shutterstock.com

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้ ใช้ชื่องานว่า งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่องาน 112 ปี สืบฮีตวิถีชาวอุบล ฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี โดยความร่วมมือของจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครอุบลราชธานี หน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า สำหรับปีนี้เป็นการจัดงานครบปีที่ 112 มีกิจกรรมตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม ซึ่งบ่งบอกถึงความรักสามัคคีของชาวอุบลราชธานี สะท้อนความงามแห่งศิลปะที่ทรงคุณค่า เชิดชูยึดมั่น หลักคำสอนทางพุทธศาสนา เช่น ชมวิถีวัฒนธรรมการทำเทียนในชุมชน กิจกรรมถนนสายเทียน งานพาแลงตลาดยามเย็นย้อนยุค การแสดงม่านน้ำชุด มนต์แม่มูล มูลมังเมืองอุบล การประกวดสาวงามเทียนพรรษา การจัดแสดงต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณ การจัดขบวนแห่เทียนภาคกลางวันและภาคกลางคืน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งจะไม่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติผิดหวังอย่างแน่นอน ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อเฉลิมฉลองทั้ง 25 อำเภอ ให้ประชาชนทั่วจังหวัดมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพด้วย

นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้ ใช้ชื่องานว่า งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีไทยได้ที่นี่ DoFollow