กรุงเทพมหานคร จัดประกวด กระทงสวยงาม "ประเพณีไทย สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง"

กรุงเทพมหานคร นายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เชิญผู้สนใจร่วมประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร  "ประเพณีไทย สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง" ประจำปี 2555 ซึ่ง กทม. จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณีอันดีงามที่ตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการประกวดทั้ง 2 ประเภทนี้ แยกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ปวช. ปวส. หน่วยงาน องค์กร และประชาชนทั่วไป

กระทงจากหัวปลีกล้วย

รางวัลสำหรับประกวด กระทงสวยงาม และ สร้างสรรค์ กรุงเทพมหานคร จัดรางวัลไว้ รวม 36 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท ขณะที่ รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ที่ กองการท่องเที่ยว ชั้น 1 ถ.พระอาทิตย์ เขตพระนคร (บริเวณใต้สะพานปิ่นเกล้า) หรือดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/tourismdivision สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 225 7612-5 หมดเขตรับสมัคร 26 พ.ย.

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีไทยได้ที่นี่ DoFollow