ประเพณีนบพระ เล่นเพลง ประเพณีประจำปีจังหวัดกำแพงเพชร

ความเป็นมาของงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง
ตั้งแต่สมัยโบราณ บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของจังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่ตั้งของเมืองต่างๆ หลายเมือง เช่น เมืองนครชุม เมืองชากังราว เมืองคณฑี เมืองไตรตรึงษ์ เมืองเทพนคร และเมืองพาน ต่อมาในภายหลังเมืองต่างๆ ได้ล่มสลายไปตามความเปลี่ยนแปลงของระบบการปกครองและกาลเวลาจนกระทั่งเหลือแต่เมืองชากังราวและกลายเป็นจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน

ประเพณีนบพระ เล่นเพลงเป็นประเพณีไทยสมัยโบราณ เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสามหรือวันมาฆบูชา เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดินก็จะนำผู้ครองนครเจ้าเมืองน้อยใหญ่ พร้อมทั้งเหล่าไพร่ฟ้าข้าราชบริพารและประชาชน จัดตกแต่งขบวนเป็นพยุหยาตรา พากันไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระบรมธาตุ เป็นประจำ เรียกสั้นๆ ว่าพากันไป “นบพระ” เป็นธรรมดาของชาวไทยทั่วไป ซึ่งมีอารมณ์ศิลปินประจำใจ เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากต่างท้องถิ่นกันด้วย จึงจัดการแสดงการละเล่นต่างๆ ประกวดประชันแข่งขันกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละหมู่บ้านเรียกกันว่า “เล่นเพลง”
 ประเพณีนบพระ เล่นเพลง

งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง จ.กำแพงเพชร

งานประเพณี นบพระ เล่นเพลง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นบริเวณสนามหน้าเมือง และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และในทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรด้วย แต่เนื่องจากปีนี้ได้เกิดมหาอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ รวมถึงจังหวัดกำแพงเพชรด้วย ทำให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน มีการเปิดรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงของดการจัดงานในส่วนของกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง การออกร้านจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่าง ต่าง ๆ รวมถึงการแสดงโขน และอนุรักษ์นาฎศิลป์ขั้นสูงของไทยด้วย งานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ได้รับความสนใจจากชาวกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีไทยได้ที่นี่ DoFollow