ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง

ชาติไทยเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรื่องมาช้านาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีไทยหลากหลายในสังคมไทยที่เกิดจากความคิด ความเชื่อ ของมนุษย์ที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคม เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษยึดถือเป็นแนว ปฎิบัติและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาในรูปของความเชื่อ ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม รวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย

ประเพณีไทยเป็นกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่สังคมกำหนดขึ้นใช้ร่วมกันในหมู่สมาชิก  เป็นเครื่องหมายบอกความเป็นพวกเดียวกันของพวกที่ยึดถือในประเพณีเดียวกัน ประเพณีไทยจัดว่าเป็นวัฒนธรรมไทยประจำชาติหรือเป็นเอกลักษณ์ของสังคม แสดงว่า สังคมนั้นมีความเจริญมาตั้งแต่อดีตหรือมีลักษณะเฉพาะของตนมาเป็นเวลานาน ดังนั้นการมีประเพณี เป็นของตนเองจึงนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และประเพณีไทยยังมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง เป็นสิ่งเชื่อมโยงให้คนในสังคมมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยังเป็นรากฐานของกฎหมายของประเทศ

ประเพณีไทยมีอะไรบ้าง

เดือนมกราคม
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาด จังหวัดสุพรรณบุรี
งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จังหวัดเชียงใหม่
งานเทศกาลอาหารและผลไม้นครปฐม จังหวัดนครปฐม
งานกาชาดและงานรวมเผ่าไทยมุกดาหาร มะขามหวานชายโขง จังหวัดมุกดาหาร
งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและศิลปวัฒนธรรมสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง จังหวัดตราด

เดือนกุมภาพันธ์
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเพณีนบพระเล่นเพลงและฉลองมรดกโลก จังหวัดกำแพงเพชร
ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง จังหวัดแพร่
งานนมัสการพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จังหวัดปัตตานี
มหกรรมโปงลางแพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์
บุญเบิกฟ้าและกาชาด จังหวัดมหาสารคาม
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
วันมะปรางหวาน และของดีที่นครนายก จังหวัดนครนายก
วันวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวามเมืองเลย จังหวัดเลย
มหกรรมหุ่นฝางนก งานของดี และงานกาชาด จังหวัดชัยนาท
งานเมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานพระนครคีรีเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี
งานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่
งานสะโตกช้างลำปาง จังหวัดลำปาง

เดือนเดือนมีนาคม
ประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด
งานโลกทะเลชุมพร จังหวัดชุมพร
งานวันตราดรำลึก จังหวัดตราด
งานสัปดาห์องุ่นหวาน และตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
งานเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ จังหวัดอ่างทอง
ประเพณีเผ่าไทศรีสะเกษและเทศการดอกลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
เทศกาลว่าวนานาชาติ จังหวัดกรุงเทพ
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
เทศกาลอนุรักษ์เต่าทะเล จังหวัดพังงา
มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน จังหวัดยะลา

เดือนเมษายน
ประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเพณีกองข้าว จังหวัดชลบุรี
วันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญ จังหวัดสระแก้ว
ประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ จังหวัดนนทบุรี
วันอนุรักษ์มรดกไทยและมหกรรมชิงแชมป์หนังตะลุง จังหวัดปัตตานี
ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเพณีสงกรานต์ เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน จังหวัดขอนแก่น
ประเพณีสงกรานต์และงานล้านนาไทยในอดีต จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีสงกรานต์พัทยา จังหวัดชลบุรี
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
ประเพณีบวชพระแห่นาคด้วยช้างของชาวหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย
ประเพณีสลุงหลวงเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เดือนพฤษภาคม
ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร
เทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
งานวันเกษตรและของดี จังหวัดปราจีนบุรี
เทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง

เดือนมิถุนายน
ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดหนองบัวลำภู
ประเพณีการละเล่นผีตาโขน จังหวัดเลย
วันระกำหวานและผลไม้เมืองตราด จังหวัดตราด
เทศกาลของดีเมืองจันท์วันผลไม้ จังหวัดจันทบุรี
งานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง
เทศการวันทุเรียนโลก จังหวัดจันทบุรี

เดือนกรกฎาคม
ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
พัทยามาราธอน จังหวัดชลบุรี
งานแข่งขันแคนูและเทศกาลของดี จังหวัดนครนายก
ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

เดือนสิงหาคม
เทศกาลลำไยและของดีเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
เทศการล้านนาพฤกษาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
งานส้มโอชัยนาท จังหวัดชัยนาท
งานวันผลไม้หลังสวน จังหวัดชุมพร
วันเงาะโรงเรียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานเทศกาลขนมเค้ก จังหวัดตรัง

เดือนกันยายน
ประเพณีสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดสิงห์บุรี
เทศกาลหมูย่างเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดตรัง
ประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเพณี แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร
เทศกาลลางสาดหวาน และมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เทศกาลโคมไฟไหว้พระจันทร์ จังหวัดสงขลา
ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก
เทศการของดีเมืองนราฯ จังหวัดนราธิวาส
การแข่งขันเรือกอและ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นัง จังหวัดนราธิวาส

เดือนตุลาคม
ประเพณีกินผัก จังหวัดภูเก็ต
ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี
ประเพณีแข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง
ประเพณีจองพารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดปราจีนบุรี
งานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 5,000 ปี จังหวัดอุดรธานี
ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน
ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี
ประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสกลนคร

เดือนพฤศจิกายน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
งานประเพณีโคมยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีลอยกระทงตามประทีปศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
เทศกาลดอกบัวตอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดบุรีรัมย์
เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ปรพะเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอน จังหวัดลำปาง
งานแสดงช้าง จังหวัดสุรินทร์
งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
เทศกาลอาหารหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น
งานจัดเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จังหวัดลพบุรี
งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จังหวัดกระบี่

เดือนธันวาคม
ประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาด จังหวัดอำนาจเจริญ
งานมหกรรมว่าวอีสาน
งานขึ้นปล่องภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์
งานอยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มหกรรมอาหาร จังหวัดเชียงใหม่
งานตากสินมหาราชานุสรณ์และกาชาด จังหวัดตาก
งานแร่นองทะเลทองอันดามัน จังหวัดระนอง
ประเพณีแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดภูเก็ต

ดูประเพณีไทย อื่นๆที่ลิ้งข้างล่าง

ประเพณีไทย

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีไทยได้ที่นี่ DoFollow